RADEN, s.r.o.

Prehľad Vyhľadať informácie

RADEN, s.r.o.

Hlavná stránka.

Základné informácie
Meno firmy:RADEN, s.r.o.
Popis:RADEN s.r.o., Košice
Racionalizácia a dodávka energie, poradenstvo, projektovanie:
-správa a racionalizácia zdrojov a rozvodov tepla
-poradenská a konzultačná činnosť pri znižovaní spotreby rôznych druhov energií
-poradenská činnosť v energetike, vypracovávanie energetických auditov
-zavádzanie novej modernejšej meracej a regulačnej techniky v bytovo - komunálnej sfére a priemysle vedúcej k znižovaniu nákladov na výrobu a dodávku tepla
-meranie prietokov kvapalín ultrazvukovými prietokomermi
-hydraulické vyregulovanie sústav ústredného kúrenia s návrhom a inštaláciou termostatických ventilov s potrebnými regulačnými prvkami a hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej úžitkovej vody v závislosti od teploty TÚV
-ekvitermická regulácia ÚK a riadenie kotolní, OST
-montáž optimálnych vykurovacích systémov - teplovodné, parné, elektrické, žiaričové, podlahové
-projektovanie, dodávky, montáž meracej a regulačnej techniky, meračov tepla a komplexný výkon činností spojených s meraním tepla
-projektovanie, dodávky a montáž plynových zdrojov tepla, bytových a domových odovzdávacích staníc tepla (OST)
-racionalizácia a dodávka tepelnej energie pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody
-inžinierska činnosť v energetike
-výroba a rozvod tepla, správa tepelnotechnických zariadení
-nonstop havarijná, pohotovostná a servisná služba s odstránením závad na rozvodoch ÚK, TÚV, SV, odpad, elektro, plyn, zváracie práce, i v dňoch pracovného pokoja
-zabezpečenie inštalácie a montážnych prác plynových kotlov BUDERUS, RAPIDO, THERMONA, záručný a pozáručný servis
-zabezpečenie finančných investícií do racionalizácie výroby a spotreby energií metódou EP
-dodávka a montáž vodomerov SV a TÚV
-výstavba kotolní a OST
-dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov BRUNATA a s tým súvisiace rozúčtovacie služby.
Využívané zariadenia:
-ortuťový guľový teplomer pre meranie teploty v bytoch
-detektory plynu pre zisťovanie úniku
-bezdotykové infračervené teplomery na meranie povrchových teplôt
-prístroj na meranie a zaznamenávanie teploty a vlhkosti prostredia
-ultrazvukový merač prietokov
-meranie hluku
-merač tlakov a tlakových diferencií
-analyzátor spalín
-prístroje na výmenu termostatických ventilov DANFOSS pod tlakom bez vypustenia vykurovacej vody
-montážna a servisná technika BOSCH, HILTI, REMS
IČO:36179345
DIČ:SK2020051242
Základné imanie:800000 Sk
SK-RatingRating Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.
Register účtovníkovSpoločnosť sa nachádza v Registri účtovníkov
Posledná aktualizácia:2005-09-15T22:49:27+02:00
Naposledy kontrolované:2005-09-15T22:49:27+02:00
Právna forma spoločnosti:
Forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konanie v spoločnosti:
Konanie
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Telofóny:
TypTelefón:
Tel.(055) 6427886
Fax(055) 6429498
Webstránka:
PopisWeb
Webstránkahttp://www.raden.sk
Webstránkahttp://raden.edb.sk
Webstránkahttp://www.hbi.cz/hbieuro/project/company.asp?companyid=S25075
Webstránkahttp://www.proodle.sk/search.php?cmpId=edbskS25075
Informácie o registrácii slovenských domén:
TypInfo
SKNICRADE-0013
SKNIC interné ID144115188075895748
Adresa:
Adresa
RADEN, s.r.o., Považská 40/B, 04011 Košice, Slovensko
Činnosti firmy z orsr.sk:
Činnosť
montáž, opravy a údržba meracej a regulačnej techniky
montáž, opravy a údržba elektrických zariadení do 1 000 V v objektoch triedy A
údržba a oprava automatických pračiek
projektovanie elektrických zariadení do 1 000 V v objektoch triedy A a C a bleskozvody v objektoch triedy C
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov, prístrojov
poradenská činnosť v oblasti energetiky a zavádzanie meracej a regulačnej techniky
automatizované spracovanie dát
faktoring a forfaiting
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
reklamná činnosť
prenájom strojov, zariadení
výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov, predaj a požičiavanie nahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore: elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, drogéria, papier, hračky, kancelárske potreby, textil, obuv, suveníry, domáce potreby, tabakové výrobky, ovocie, zelenina, drevo, klenoty, orientálny tovar
výroba elektriny-malé vodné elektrárne
sprostredkovanie obchodu
energetické auditorstvo
činnosť stavbyvedúceho
projektovanie stavieb
výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
vodoinštalatérstvo
montáž kábelových rozvodov
tepelná, protiotrasová a zvuková izolácia
sanitárne inštalácie
maliarske, lakovnícke a sklenárske práce
revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
kúrenárske práce
prevádzkovanie výmeníkových staníc a kotolní
montáž, rekonštrukcia, opravy a údržba plynových zariadení kotolní podľa STN 07 0703-regulačných zariadení na znižovanie tlaku plynu so vstupným tlakom do 300 kPa a spotrebičov bez obmedzenia výkonu na zemný plyn a P-B
prípravné práce pre stavbu
demolácia a zemné práce
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
rozvod plynu
montáž, rekonštrukcia a údržba tlakových zariadení
činnosť stavebného dozoru - technologické zariadenia stavieb
zabezpečenie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, realitná činnosť
prenájom nehnuteľností bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
vedenie účtovníctva
odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení v rozsahu: Aa4 - kotly parné a kvapalinové IV. trieda Ab1 - tlakové nádoby stabilné IV. trieda Ab2 - tlakové nádoby stabilné III. trieda Ba1 - kotly parné a kvapalinové V. trieda Bb1 - tlakové nádoby stabilné II. trieda Bb2 - talkové nádoby stabilné I. trieda Bd1 - potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca vody I. trieda Bd2 - potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda
odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu E2 - zariadenia s napätím do 1000 V E3 - bleskovody
odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení v rozsahu: Zariadenia na: Ah - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW Bf - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa Bg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane Bh1 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW Bh2 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
chemické čistenie chladiacich a tepelných zariadení a ich rozvodov
Ďalšie informácie:
Informácie o spoločnosti Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. na portály spolocnosti.info.
Informácie o spoločnosti Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. na stránke sk-reg-sro.com.
Informácie o účtovných výkazoch spoločnosti Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. na stránke sk-fin.com.

Diskusia